Rikkaat kiinteistön ostajat residenteiksi

Ulkomaalaisia koskeva lakiuudistus toisi kaikki yli 250 000 euroa maksavien kiinteistöjen ostajat automaattisesti residenteiksi Espanjassa. Yksi Rajoyn hallituksen neuvottelema uudistus ulkomaalaislaissa pitäisi sisällään kohdan, joka antaisi kaikille maahan yli 250 000 euroa sijoittavalle oikeuden oleskelulupaan. Tämä uudistus kiinnostaa erityisesti rikkaita kiinalaisia, venäläisiä, eteläamerikkalaisia sekä joitakin arabimaiden kansalaisia.