KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ ESPANJASSA JA ASIANTUNTIJOIDEN VALINTA

MILLAINEN ON HYVÄ KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ?

Välitystoimistoa valittaessa kannattaa olla tarkkana, sillä asuntokauppa on houkutellut kiinteistömarkkinoille myös yrittäjiä, joilla ei välttämättä ole alalla tarvittavaa tietoa, kokemusta eikä luotettavuutta.

On järkevää tehdä asuntokauppa pitkään alalla olleen kiinteistönvälittäjän, virallisen asiointitoimiston kanssa, ja/tai Espanjan kiinteistölainsäädännön tuntevaa lakimiestä apuna käyttäen.

Kannattaa tarkistaa, kuinka kauan välittäjä on Espanjassa, ja erityisesti kyseessä olevalla alueella toiminut. Kiinteistönvälittäjän kielitaito kannattaa myös kysyä, kykeneekö välittäjä siis kommunikoimaan espanjaksi paikallisten viranomaisten kanssa koko kaupantekoprosessin ajan, vai tarvitaanko mukaan tulkki.

Kokeneet ja pätevät välittäjät osaavat lähes poikkeuksetta hyvin espanjaa. Kannattaa myös kysyä auttaako kiinteistönvälittäjä myös asunnon omistamiseen liittyvissä asioissa ja mahdollisen pankkilainan hankinnassa.

Asiointitoimisto, jolla on ammattimainen ja vankka kokemus kiinteistöalalta Espanjassa, tai jokin muu vastaava taho voi auttaa sinua löytämään sopivan kodin, ja taitavana neuvottelijana saada lisäksi aikaan hyvän sopimuksen myyjän kanssa.

Tällöin kannattaa kuitenkin aina varmistua siitä, että kyseisellä taholla on oikeasti kokemusta kiinteistönvälitystoiminnasta Espanjassa. Tarvittaessa kannattaa vielä turvautua lakimiehen apuun, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TEHTÄVÄT

Hyvä kiinteistönvälittäjä on mukana ostajan apuna koko asunnonostoprosessin ajan ja huolehtii myös kaupan jälkihoidosta. Kiinteistönvälittäjä toimii yhdyshenkilönä asunnon myyjän ja ostajan välillä. Välittäjä ei siis itse myy asuntoa (poikkeuksena myyjän antama valtuutus valtakirjalla).

Välittäjän tehtävä on saada aikaan molempia osapuolia, sekä myyjää että ostajaa tyydyttävä sopimus. Välittäjän vastuulla on osapuolten informoiminen. Hänen pitää antaa ostajalle kaikki asuntokauppaan vaikuttavat tiedot, kuten esimerkiksi hinta, verotus ja kaavoitus. Välittäjän on myös todistettava ostajalle, että myyjällä on omistus- ja hallintaoikeus kyseiseen kiinteistöön.

Lisäksi ostajaa tulee informoida omaisuutta mahdollisesti rasittavista panttauksista ja rasitteista ja osoittaa tiedot dokumentein. Nämä tiedot löytyvät kiinteistönvälittäjän hankkimasta maarekisteriotteesta, jonka tulee olla ajan tasalla.

Kiinteistönvälittäjällä on myös selonottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että mikäli kiinteistönvälittäjä epäilee myyjän antaneen asunnosta virheellistä tietoa, tulee hänen ottaa asiasta selvää ja tiedottaa siitä ostajaehdokkaalle.

Asunnon omistamiseen liittyvissä asioissa kiinteistönvälittäjä voi auttaa erikseen sovittaessa esimerkiksi solmimalla sähkö, vesi- ja kaasusopimuksen, tilaamalla puhelinliittymän, tai suosittelemalla henkilökohtaista asioidenhoitajaa. Näistä asioista kannattaa sopia etukäteen aivan välitysprosessin alkuvaiheessa. Ostajan kannattaa pyytää neuvotellut ehdot kirjallisina.

Espanjassa sama asunto voi olla useammassa kiinteistönvälitystoimistossa myytävänä. Tämä ei tarkoita, että välitystoimisto tai myyjä toimisi vastoin lakia ja sopimuksia, vaan käytäntö on maassa normaali ja yleinen. Kiinteistön omistaja voi halutessaan jättää kiinteistönsä useampien toimistojen välitettäväksi.

Kiinteistönvälittäjällä on oikeus välityspalkkioon lopullisesta kauppasummasta. Summa on yleensä säännöksillä määritelty maksimi eli viisi prosenttia kauppasummasta. Pienemmästäkin välityspalkkio-osuudesta voi ainakin yrittää neuvotella.

 

LAKIMIEHEN ROOLI

Espanjassa on yleistä käyttää asuntokaupassa apuna myös lakimiestä (abogado). Esimerkiksi verotukseen ja perintöasioihin liittyvissä asioissa kannattaa toisinaan turvautua lakimiehen apuun.

Ostajasta ja myyntikohteen luonteesta on kiinni, käytetäänkö asuntokaupassa apuna lakimiestä vai ei. Suomalaiset asunnonostajat eivät ole aina tottuneet siihen, vaan useissa tapauksissa koko kauppaprosessi hoidetaan pelkästään kiinteistönvälittäjän tai asiointitoimiston avustuksella.

Ostajan on hyvä pitää mielessä, että kiinteistönvälittäjä toimii asuntokaupassa nimenomaan välittäjänä ostajan ja myyjän välillä. Hänen tehtävänsä on saada syntymään molempia osapuolia tyydyttävä kauppa. Välittäjän tulot muodostuvat solmituista kaupoista saaduista komissioista.

Osa kokeneistakin kiinteistönvälittäjistä käyttää asuntokaupassa mukana aina myös lakimiestä. Kiinteistökaupoissa liikutellaan suuria summia, joiden rinnalla asianajajien normaalipalkkiot ovat suhteellisen pieni menoerä.

 

LAKIMIEHEN PALKKIO

Lakimiehen palkkio on yleisesti noin prosentti kauppasummasta. Summa on hyvin kohtuullinen, ottaen huomioon, että hänen huolekseen voi antaa myös kaikki taloudelliset asiat.

Lakimiehen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota tuttavien ja kiinteistönvälittäjän tai muiden luotettavien tahojen suositusten lisäksi myös siihen, että sama lakimies ei edusta kaupan toista osapuolta eli myyjää tai ole tähän kytköksissä jotain muuta kautta.

Kielitaidottoman kannattaa käyttää lakimiehen kanssa asioidessaan tulkkia, jos on epävarma kommunikaation sujuvuudesta. Monilla hyvillä espanjalaisilla lakiasiaintoimistoilla on vähintäänkin englanninkielinen tulkki jatkuvasti tavoitettavissa, ja joillain jopa suomenkielinen tulkki tai yhteyshenkilö. Kappaleessa ‘Asunnon ostoprosessi’ esitellään asuntokauppaan liittyvät eri vaiheet. Näissä kaikissa tilanteissa voi käyttää lakimiestä apuna kiinteistönvälittäjän rinnalla.

Lakimiehen kanssa kannattaa neuvotella esimerkiksi perintöveroihin liittyvistä seikoista jo ennen asunnon ostoa. Oma lakimiehesi voi suunnitella mahdollisimman edullisen tavan siirtää omaisuus perillisille. Neuvoa kannattaa kysyä esimerkiksi siitä, kenen nimiin hankittava omaisuus kannattaa jo ostovaiheessa rekisteröidä.

Asunnonomistajasta tulee aina verovelvollinen Espanjassa. Kiinteistö Espanjassa kuuluu Espanjan lain alaisuuteen huolimatta kansainvälisestä testamentista. Lakimieheltä voi pyytää tarkempaa selostusta, mitä voit testamentata omassa maassasi ja mikä kuuluu espanjalaisen perintökaaren piiriin olipa testamentti olemassa tai ei.